Skip to content

UVJETI PRODAJE

OPĆI UVJETI PRODAJE

Kupac je fizička ili pravna osoba, uzimajući u obzir podatke navedene prilikom narudžbe.
Fizička osoba je registrirani korisnik koji stječe ili koristi dobra i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili stjecajne djelatnosti. Na potrošače fizičke osobe prema ovom stavku primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

U slučajevima kada narudžbu izvršava pravna ili fizička osoba koja obavlja profitabilnu djelatnost, neovisno o pravno ustrojstvenom obliku ili vlasništvu, na nju se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača samo u slučajevima kada je to izričito navedeno u samom Zakonu.

Trgovina A-pro, Moja koda d.o.o., uređuje međusobne obveze u kupnji temeljem općih uvjeta Zakona o zaštiti potrošača.

CIJENE I PDV

Sve cijene su u eurima i ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).

Cijene su zajamčene na dan narudžbe i mogu se mijenjati dnevno. Ukoliko naručenog artikla nema na zalihi, moguće su promjene cijena o čemu ćemo Vas obavijestiti.

Objavljene cijene i cijene u izdanim ponudama su neopozive i vrijede samo za kupnju putem a-pro.si trgovine

ZAŠTITA POTROŠAČA

Pri prodaji se pridržavamo Zakona o zaštiti potrošača. Pročitajte što Zakon o zaštiti potrošača kaže o internetskoj prodaji. Također poslujemo u skladu sa Zakonom o elektroničkom tržištu.

AKCIJSKE CIJENE

Promotivne cijene vrijede za odabrane proizvode na zalihi. Akcijske proizvode nije moguće naručiti po akcijskim cijenama ako su rasprodani.

UVJETI PLAĆANJA

Za kupnju u našoj online trgovini nudimo sljedeće uvjete plaćanja:

• Plaćanje po predračunu (avansno plaćanje)

Plaćanje možete izvršiti temeljem zaprimljene elektronske narudžbe uz prethodni odabir navedene opcije. Prilikom plaćanja obavezno navesti poziv na broj narudžbe.

• Plaćanje putem PayPal sustava plaćanja i plaćanje karticom

Također možete platiti putem sigurnog sustava plaćanja PayPal ili platnom i kreditnom karticom VISA, MasterCard ili Maestro. Modul plaćanja koji koristi internet trgovina odvojen je od tvrtke Moja koda d.o.o. te osigurava najsigurnije kartične transakcije. Podatke o Vašoj kartici ne pohranjujemo u tvrtki ili na web stranici!

• Valjanost ponude

Cijene za odabranu robu vrijede u trenutku kupnje i predaje narudžbe putem naše internet trgovine.

* Povrat novca u slučaju vraćene robe može vam se vratiti samo u EUR na vaš bankovni transakcijski račun.

PRIMLJENE REKLAMACIJE NA POŠILJKE

Primljenu robu pregledajte odmah i u prisustvu dostavljača. Sve naknadne reklamacije oštećenja robe dostavna služba razmatra samo u iznimnim slučajevima, a ni trgovina “a-pro.si” ih ne može riješiti umjesto njih. Oštećenja unesite u zapisnik koji je dostavljač dužan potpisati.
U slučaju oštećenja pošaljite nam poruku na našu e-mail adresu info@a-pro.si

GARANCIJA I SERVIS

Proizvodi u internetskoj trgovini podliježu uvjetima jamstva u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Servis za proizvode izvan jamstva osigurava se u trajanju od 5 godina, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Artikli imaju jamstvo proizvođača, uvoznika ili prodavatelja. Za pravo na jamstvo ili servis kontaktirajte nas (popis ovlaštenih servisa naveden je na jamstvenom listu koji dobivate uz proizvod). Prilikom ostvarivanja jamstva priložite originalni račun i jamstveni list. Jamstveni rok naveden je na jamstvenom listu (obično je godinu dana) i ne odnosi se na potrošni materijal, baterije, akumulatore, žarulje, patentne zatvarače na odjeći, osigurače, elektroničke komponente i ostalu robu široke potrošnje.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ponuditelj se maksimalno trudi da podaci objavljeni u internetskoj trgovini budu ažurni i točni. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rokovi isporuke ili cijene mogu se promijeniti tako brzo da ponuđač ne uspije ispraviti podatke u internetskoj trgovini. U tom slučaju ponuđač će obavijestiti kupca o promjenama te mu omogućiti odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog artikla.

Zadržavamo pravo iznimno (djelomično) odustati od izvršenja narudžbe u slučajevima kada naručeni proizvodi više nisu dostupni, ako utvrdimo povećani rizik plaćanja kupca, ako narudžbenica nije ispunjena u skladu s općim uvjetima ili ako je došlo do očite greške u cjeniku. U svim takvim i sličnim slučajevima odmah ćemo Vas obavijestiti o eventualnom odustajanju od ugovora.

Iako se ponuđač trudi osigurati točne fotografije prodajnih predmeta, sve fotografije treba shvatiti kao simbolične. Fotografije ne jamče karakteristike proizvoda.

PRIGOVORI I SPOROVI

Ponuditelj se pridržava važećih zakona o zaštiti potrošača. Ponuditelj se svim silama trudi ispuniti svoju dužnost uspostaviti učinkovit sustav rješavanja prigovora i odrediti osobu s kojom, u slučaju problema, kupac može kontaktirati telefonski ili e-mailom. Prigovor se podnosi putem e-mail adrese info@a-pro.si. Žalbeni postupak je povjerljiv.

Ponuditelj će u roku od pet radnih dana potvrditi da je zaprimio prigovor, obavijestiti kupca koliko će trajati njegovo rješavanje te ga obavještavati o tijeku postupka.

Ponuditelj je svjestan da je bitno obilježje potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, njegova nerazmjernost između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastaju u rješavanju samog spora. To je ujedno i glavna prepreka potrošaču da ne pokrene spor pred sudom. Stoga pružatelj ulaže sve napore da se eventualni sporovi riješe mirnim putem.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U skladu sa zakonskim normama, internet trgovina a-pro.si u vlasništvu tvrtke Moja koda d.o.o., ne priznaje niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkog spora koji potrošač mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

A-pro – Moja koda d.o.o., koji kao pružatelj roba i usluga omogućuje internetsku trgovinu na području Republike Slovenije, na svojoj web stranici objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima ovdje.

Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktiva 2009/22/EZ.

ODGOVORNOST TVRTKE ZA MATERIJALNE GREŠKE

(preuzeto sa ZVPot)

Članak 37

(1) Prodavatelj je dužan isporučiti robu potrošaču u skladu s ugovorom i odgovara za činjenične i pravne pogreške u svojoj činidbi.

(2) Greška je materijalna:

•1. ako stvar nema svojstva potrebna za njezinu normalnu uporabu ili za promet;

•2. ako stvar nema svojstva potrebna za određenu namjenu za koju je kupac kupuje, a koja je prodavatelju bila poznata ili je morala biti poznata;

•3. ako stvar nema svojstva i svojstva koja su izričito ili prešutno ugovorena ili propisana;

•4. ako je prodavatelj isporučio stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model pokazan samo radi obavijesti.

(3) Prikladnost robe za uobičajenu uporabu ocjenjuje se u odnosu na uobičajenu robu iste vrste, a uzimajući u obzir eventualne izjave prodavatelja o svojstvima robe koje je dao prodavatelj ili proizvođač, posebice oglašavanjem, prikaz proizvoda ili oznake na samoj robi.

(4) Na odgovornost za materijalne i pravne pogreške primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 37a

(1) Potrošač može ostvariti svoja prava iz materijalnog nedostatka ako o nedostatku obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak otkriven.

(2) U obavijesti o pogrešci potrošač mora pobliže opisati pogrešku i omogućiti prodavatelju da pregleda artikl.

(3) Potrošač može o nedostatku artikla obavijestiti prodavatelja osobno, o čemu mu prodavatelj mora izdati potvrdu, ili istu dostaviti prodavaonici u kojoj je stvar kupljena ili predstavniku prodavatelja s kojim je sklopio ugovor.

Članak 37b

(1) Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke robe koji se pokažu nakon isteka dvije godine od isporuke stvari.

(2) Ako je predmet ugovora između prodavatelja i potrošača rabljena stvar, prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke robe koji se pokažu nakon isteka godine dana od isporuke stvari.

(3) Smatra se da je nedostatak na stvari postojao već u trenutku predaje, ako se pojavi u roku od šest mjeseci od predaje.

Članak 37.c

(1) Potrošač koji je ispravno obavijestio prodavatelja o pogrešci ima pravo zahtijevati od prodavatelja da:

– otkloniti nedostatak na robi ili

– vraća dio uplaćenog iznosa razmjerno pogrešci

– zamjenjuje neispravnu robu novom, besprijekornom ili

– vraća uplaćeni iznos.

(2) U svakom slučaju, potrošač također ima pravo zahtijevati od prodavatelja naknadu štete, a osobito naknadu troškova materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i prijevoza proizvoda, koja nastane uslijed ispunjenja obveze iz prethodnog stavka ovoga članka.

(3) Prava potrošača iz stavka 1. prestaju protekom dvije godine od dana kada je prodavatelja obavijestio o materijalnom nedostatku.

POLITIKA PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI

Vaše osobne podatke koje nam povjerite koristit ćemo samo za izvršenje i isporuku narudžbe, a na zahtjev kupca i za povremeno ažuriranje novih proizvoda. Nećemo prodavati niti iznajmljivati podatke koje nam povjerite bez vašeg pristanka. Međutim, moramo surađivati s državnim tijelima ako to zahtijeva zakon. U tom slučaju moramo otkriti vaše podatke. Zadržavamo pravo objavljivanja, prodaje i posudbe za statističku obradu. Vaši osobni podaci u tom slučaju neće biti objavljeni. Statističkom obradom obuhvatit ćemo podatke koji proizvodi idu na akciju, ali nećemo otkriti tko ih je kupio. Zadržavamo pravo izmjene pravila privatnosti bez prethodne najave. Obavijestit ćemo vas o svim promjenama pravila o privatnosti putem e-pošte. Ako imate pitanja u vezi s politikom privatnosti, obratite nam se na: info@a-pro.si

a pro logo